Framgången väntar runt hörnet


Framgången väntar runt hörnet

Ingen annan kan bestämma hur dina mål ser ut; de måste du sätta upp på egen hand. Vet du bara vart du vill nå kommer också motivationen som ett brev på posten.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Även om inte alla erkänner det, så är strävan efter framgång centralt i de flesta människors liv. Samtidigt är det förstås så att alla har sin egen bild av vad det innebär att vara framgångsrik. För vissa handlar det om yrkeskarriär, att få en eftertraktad chefsposition med hög lön, för andra kan det vara att samla gamla bilar eller att regelbundet resa till exotiska platser runt om på jorden.

Det viktiga är alltså inte hur du definierar framgång utan snarare hur du, på dina egna villkor, ska nå dina mål. Men tro inte att det går av sig själv. Framgång, oavsett hur den nu ser ut, förutsätter att du anstränger dig och skaffar stabila vanor.

En bra start på vägen är att följa de här råden, signerade karriärcoachen Gia Ganesh:

Uthållighet

En gemensam nämnare för framgångsrika personer är deras uthållighet och motståndskraft. De håller ut även i besvärliga situationer och slås inte ner när det är tufft. Det fina i kråksången att det här går att träna.

Emotionell intelligens

Ensam är inte stark. Ska du nå dina mål måste du kunna handskas med både dina egna och andras känslor, ha bra relationer och vara empatisk. Det handlar om att hitta en balans mellan hjärnans rationella och emotionella delar. Även den egenskapen går att träna; genom att konsekvent praktisera förmågan förvandlas den så småningom till en vana.

Målmedvetenhet

Framgångsrika människor är väl införstådda med vilka steg som måste tas för att nå önskade resultat samt vilka handlingar som krävs. Men det gäller att veta vad du strävar efter, varför och hur det ska gå till för att ta ut rätt riktning.

Behålla fokus

För att lyckas krävs envishet i den meningen att aldrig släppa fokus. Utmaningen är att ständigt ha sitt mål framför sig, tänka på det och styra åt det hållet. Eller som Gia Ganesh uttrycker saken: ”have your goals on the dashboard of your life”.

Värdesätta relationer

Glöm inte att ta hand om dina kontakter. Men inte primärt för att slå dig fram eller utnyttja andra, utan för att långsiktigt bygga och vårda relationer. Genom att bry dig om och uppskatta andra blir de del i ett större sammanhang.

Ovanstående punkter är inte bara viktiga i arbetslivet utan i tillvaron i stort. Målet är inte att vinna utan att uppnå framgång på dina egna villkor. Lycka till!

Publicerad 2017-06-16


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons: